Introductie

csm_daaromdiemen-rgb_0bb8de1cf3Welkom bij ‘de Stadsonderzoeker’

(Welcome on the site of a police- and urban sociologist)

“L’ air de la ville rend libre”

(Stadtluft macht frei)

Welkom op de website van De Stadsonderzoeker. De Stadsonderzoeker is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in sociaalwetenschappelijk onderzoek op het terrein van leefbaarheid, veiligheid en criminaliteit vanuit een Stadssociologisch – stadsecologisch perspectief. De Stadsonderzoeker werkt voor gemeenten, justitiële instanties, voor bijzondere opsporingsdiensten, de politie en de Koninklijke Marechaussee..

Naast het uitvoeren van consultancy opdrachten en het geven van trainingen, doen wij onderzoek naar leefbaarheids- en veiligheidsissues. De Stadsonderzoeker is een van oorsprong innovatief Leerdams bedrijf met vestigingen in Amsterdam, Amersfoort en Delft. Wij zijn lid van de Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA), de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK).

Anders!

Wat maakt ons anders! Traditioneel sociologisch onderzoek gaat uit van het gebruik van vragenlijsten, interviews, observaties en (open) dataonderzoek. Wij voegen daar een dimensie aan toe: location intelligence. Elke gebeurtenis, elk incident, of het ongevallen zijn, hangplekken, waar illegaal afval is gestort of plaatsen waar criminaliteit werd gepleegd heeft een locatie. Deze locaties zijn geografisch te analyseren met als doel een preventief beleid te doen ontwikkelen of de betrokkenen en daders op te sporen. Daarnaast……..

“Theorie loos is visie loos!”

Focus

Sociologie houdt zich bezig met de menselijke samenleving in al haar onderdelen zowel op micro niveau (waar het gaat om het gedrag van individuen in relatie tot zijn of haar sociale omgeving) als op meso- en macro niveau (waar met meer gaat om instituties en grotere sociale systemen).

Hoe die samenleving bij elkaar blijft en wat haar onderdelen uiteendrijft zijn een paar van de ‘natuurlijke’ sociologische vragen.

De Amsterdamse sociologie – ook die van de Stadsonderzoeker – richt zich op de ruimtelijke en sociaaleconomische mobiliteit van de stedelijke bevolking, de opkomst en ondergang van de stedelijke levensstijlen en culturen, de steeds veranderende maatschappelijke verhoudingen tussen individuen en groepen, oude en nieuwe vormen van onderscheid, ongelijkheid, en burgerschap, alsmede de beleidsdimensies daarvan.

Kijk naar de Kennisclips op YouTube Stadssociologie om te zien wat de stadssociologie èn de Stadsonderzoekers te bieden hebben. Overigens niet alleen voor een stad maar ook voor dorp en het platteland.

Stadssociologie

Stadssociologie is de studie van gemeenschapsstructuren en organisaties die zich manifesteren in steden en andere relatief dichte menselijke nederzettingen. Een van de belangrijkste onderwerpen is de ‘stedelijke ecologie’ die zich bezighoudt met de patronen van stedelijke gemeenschapsordening en -verandering door sociaaleconomische status, levenscyclus, etniciteit, en met relaties tussen stedenstelsels. Van bijzonder belang zijn de dynamische evoluties van steden en het contrast in de stedelijke structuren door de tijd heen, maatschappijen en de stedelijke schaal. Het begrip ‘gemeenschap’ staat centraal in de stedelijke ecologie; een uitgangspunt van de ecologische benadering is dat de aggregatie van personen in gemeenschappen (bevolkingsdichtheid) belangrijke implicaties heeft voor hun levenskansen, voor het gedrag van groepen en voor de geaggregeerde uitkomsten, waaronder ook overlast en criminaliteit. Een ander aspect van gemeenschapsorganisatie ligt in de geografische manifestatie ervan – denk aan de spreiding, hoewel een louter geografisch reductionisme de theoretische of empirische benadering van het ecologische perspectief niet nauwkeurig zou weergeven.

Wat is een stad?

Een stad is een relatief grote, dichte, permanente, heterogene en politiek autonome nederzetting waarvan de bevolking zich bezighoudt met een reeks niet-agrarische beroepen. Definities van steden en de bijbehorende verschijnselen variëren per tijd en plaats, en per bevolkingsomvang, oppervlakte en functie (Shryock, Siegel en medewerkers 1976, blz. 85-104)(Park et al. 1925). De stad wordt vaak gedefinieerd in termen van bestuurlijk gebied, dat groter kan zijn dan, kleiner is dan of gelijk is aan het gebied van relatief dichte nederzetting dat omvat wat anders bekend staat als de eigenlijke stad. De buitenwijk is een minder dichte, maar permanente nederzetting die buiten de eigenlijke stad ligt en populaties bevat die meestal sociale en economische banden hebben met de stad. Denk hierbij aan wijken als Leidsche Rijn bij Utrecht.

Definities van stedelijk(heid) variëren per land; in de Verenigde Staten verwijst de term naar de omvang van de bevolking van 2.500 of meer die in steden of steden woont en naar bevolkingsgroepen die in verstedelijkte gebieden wonen, inclusief voorsteden. In andere landen variëren de ondergrenzen voor nederzettingen die worden gedefinieerd als stedelijk, tussen 200 en 50.000 personen. De definities van de Verenigde Naties van stedelijke gebieden gaan uit van een bevolking van 20.000 of meer, en steden een bevolking van 100.000 of meer. Verstedelijking verwijst naar de economische en sociale veranderingen die gepaard gaan met de bevolkingsconcentratie in stedelijke gebieden en de groei van steden en hun omliggende gebieden.

Steden contrasteren met andere gebieden waarmee ze verbonden zijn en de beschavingen waarvan ze deel uitmaken. Steden zijn centra van markten, regeringen, religie en cultuur ((Weber 1958), pp. 65-89).

Een gemeenschap is een bevolking die een fysieke omgeving deelt en een gemeenschappelijk en onderling afhankelijk leven leidt. De grootte, dichtheid en heterogeniteit van de stedelijke gemeenschap zijn beschreven als leidend tot ‘urbanisme als een manier van leven’, die organisatorische, attitudinale en ecologische componenten bevat die verschillen van die van landelijke gebieden (Park et al. 1925; Wirth 1938). Ook in landen kunnen gemeenschappen verschillen. Denk aan de ‘sportieve – voetbal – spanningen’ tussen Rotterdam (010) en Amsterdam (020)!

Bij het analyseren daarvan maken wij graag gebruik van Geografische Analyse Systemen (Location Intelligence). Een kaart vertelt immers meer dan een tabel of een grafiek. Een belangrijk voordeel van een kaart is, dat deze óók kan dienen als een grafiek.

[V] Hoe kan een gemeente – met een terugtrekkende beweging van de politie – een buurt veilig maken! [A] Heel vaak kan dat door hele simpele en goedkope maatregelen. Het herinrichting van een openbare ruimte lost vaak al veel problemen op.

Naast de bestaande kwalitatieve- en kwantitatieve instrumenten, kunnen wij dus ook Business Intelligence(BI) en Geografische Analyse technieken (GIS) inzetten voor het in beeld krijgen van wat ‘goed’ en ‘fout’ gaat binnen een gemeenschap.

De Stadsonderzoeker werkt op het snijvlak van de fysieke en de sociale leefomgeving. Hoe wonen en leven mensen in de stad? Hoe gaan zij met elkaar en hun gebouwde omgeving om én hoe brengen we dat zo in beeld dat er goede keuzes gemaakt kunnen worden? Hoe gaan ze om met veiligheid en criminaliteit? Hoe ervaren ze de drukte op straat?

Hoe ga je om met veiligheid? Accepteer je het gebruik van 'Nato-prikkeldraad' door een winkelier om zijn emballage te beschermen tegen diefstal? Accepteer je dan ook het eventuele letsel bij een 'kruimeldief'?
Hoe ga je om met veiligheid? Accepteer je het gebruik van ‘Nato-prikkeldraad’ door een winkelier om zijn emballage te beschermen tegen diefstal? Accepteer je dan ook het eventuele letsel bij een ‘kruimeldief’?

Het bedrijf heeft zijn wortels binnen de politie en de marechaussee en werkt voor gemeenten, justitiële instanties en de politie. Technieken die opsporingsdiensten gebruiken behoren tot de ‘gereedschapskist’ van de Stadsonderzoeker. Denk hierbij aan Geografisch Profileren van seriematig gedrag, hotspotanalyse, dadergroep-analyse en methodeanalyse.

Crime-mapping
Profiling

De Stadsonderzoeker heeft zich bij het Addwhere collectief aangesloten om een zo breed mogelijk productportfolio te kunnen aanbieden. Data-analyse, markettinganalyse en het leveren van software en data om zelfstandig verder te ontwikkelen behoort hiertoe. Wanneer de behoefte bestaat is het mogelijk cursussen te geven op het gebied van leefbaarheids- en veiligheidsanalyses in een Geografische Analyse omgeving.

GPS gebruiken voor leefbaarheid en veiligheid?

De Stadsonderzoeker kan laten zien wat er allemaal mogelijk is met simpele middelen als een smartwatchen, ‘wandel-GPS-en’ en fotocamera’s. Vooral een goede wandel GPS is goudwaard om de leefbaarheid en veiligheid in buurten te bevorderen. Voor dit doel heeft ons bureau GPS-materiaal voorhanden. De verzamelde informatie kan verwerkt worden in een Geografisch Informatie Systeem voor verdere analyse. Interesse? Neem contact op! Ook wanneer u zelf geen beschikking hebt over dit soort materialen.

De Stadsonderzoeker is betrokken bij de cursussen “Big Data in het veiligheidsdomein”, “High Impact Crimes” en “ van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Neem contact met ons op wanneer u interesse hebt in het volgen van deze cursussen. Via de Stadsonderzoeker / UrbanResearch krijgt u 10% korting per deelnemer op het cursusaanbod van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

  • De Stadsonderzoeker is ook te vinden op Facebook.
  • Zeer regelmatig is de Stadsonderzoeker ook te vinden op Twitter: @Addwhere_UI.

Voor contact:

Urban Intelligence staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 60480831.

Copyright Addwhere Urban Intelligence 2017

csm_daaromdiemen-rgb_0bb8de1cf3
LogoSchiedam
Project Big Data in het Veiligheidsdomein
Logo Amstelveen-Aalsmeer
Begeleiding Dienst Handhaving

/* */

//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js

10 gedachtes over “Introductie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s