Werkt deradicalisering?

Rapport: Deradicaliseringsprogramma’s werken niet goed, maar wat is het alternatief?

Het team Behavioral Behavioral Insights van het VK keek naar 33 programma’s in het VK en ontdekte:

1. Eén programma behandelde blanke en moslimjongeren op precies dezelfde manier
2. Sommige deelnemers zeiden dat de vrijheid van meningsuiting beperkt was
3. Facilitators voelden zich ongemakkelijk bij het omgaan met gevoelige onderwerpen
4. Sommigen waren bang om de kwesties van ras en religie met deelnemers aan de orde te stellen

Meer weten? Kijk op: Het Clarion Project 

Leegstand Winkelruimte

 

Steeds meer winkelcentra worden geconfronteerd met leegstand. Op de site en in de agenda van Platform31 kwam ik het volgende tegen:

Op donderdag 26 november 2015 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert B@S Consultants in het Stadskasteel Oudaen (Oudegracht 99 Utrecht) de RondeT@fel ‘juridische oplossingen voor leegstand winkelruimte’.

In duo presentaties zullen vertegenwoordigers van het Kadaster, de gemeente Oldambt en Platform31 samen met juristen van HYS Legal drie relatief nieuwe instrumenten bespreken en toelichten vanuit praktisch en juridisch perspectief. Het betreft stedelijke herverkaveling, de leegstandverordening, freezones en verlichte regelgeving in winkelgebieden. Direct na elke presentatie is er een verdiepende discussie ronde met de inleiders en de overige aanwezigen. Er wordt afgesloten met een netwerkborrel in het Proeflokaal van Stadskasteel Oudaen.

Winkelleegstand is een zaak van eigenaren, gebruikers en gemeenten. Eigenaren zijn als eersten verantwoordelijk voor het oplossen van winkelleegstand en (potentiële) gebruikers zijn gebaat bij goede oplossingen. In het realiseren van oplossingen is het eigen initiatief van deze marktpartijen van groot belang. Daarbij kunnen gemeenten faciliterend, ondersteunend en toetsend optreden en daarvoor diverse juridische instrumenten inzetten. Naast de al bekende, traditionele aanpak via het grondbeleid (zoals onteigening, voorkeursrecht gemeenten), leegstandbeheer, transformatie, herbestemming en regionale afstemming zijn er diverse ontwikkelingen gaande die uitgaan van de “nieuwe realiteit” en aansluiten bij organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie.

Voor meer informatie klik hier voor de site van Bas @ Consultants