Contact

Broken Windows

Broken Windows

Contact

KvK: 60480831

Voor vragen, adviezen en vrijblijvende offertes kunt u contact opnemen door middel van onderstaand formulier met Willem van Es

https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js

Advertenties

Egyptische advocaat: ‘het is een nationale plicht om meisjes in ‘onzedige kleding’ te verkrachten’

Buiten het feit van een zeer schreeuwerig ongeciviliseerde programma, waarvan ik hoop dat dit niet het niveau op de Egyptische Televisie is, de gasten laten elkaar niet uitpraten en overschreeuwen elkaar.

Echter de enige mannelijke gast Nabih Wahsh – naast de presentator die geen overwicht heeft – maakt het wel erg bont voor een jurist woonachtig in een zogenaamd ‘seculiere staat’, met de bewering dat wanneer meisjes er – vrij vertaald – sexy uitzien, eigenlijk verkracht zouden moeten worden.

Ik zou het wel passend vinden om deze persoon – wanneer hij naar de Eu wil – hem een visum te weigeren.

Al lopen meisjes in hun blote kont, je blijft van ze af en onthoudt je van intimidaties. De advocaat maakt misbruik van zijn meningsvrijheid, die hij kennelijk in Egypte wel heeft, terwijl velen voor minder langere tijden ‘verdwijnen’ voor (m.n. politieke) uitspraken.

Lees verder op de site van het Clarion Project.

Verbeteren van veiligheid en leefbaarheid door slimme verlichting en app

In ‘Netwerk, het zakelijk magazine en netwerk voor brabant’, stond het volgende interessante bericht:

“Op bedrijventerrein Kreitenmolen in Udenhout is de gemeente samen met Interpolis en Philips gestart met een proef waarbij ondernemers met een app de verlichting van hun eigen bedrijf kunnen aanpassen. Ook is het mogelijk om de lantaarnpalen in de openbare ruimte feller te laten schijnen, de bedrijven kunnen dat doen als ze het idee hebben dat er onveilige situaties op het terrein zijn. Via camera’s kunnen de ondernemers zien wat er in de buurt van hun bedrijf gebeurt, als ze het niet vertrouwen kunnen ze met de app de verlichting van hun onderneming veranderen. Ook kunnen ze de lantaarns in de openbare ruimte beïnvloeden. De gemeente heeft geïnvesteerd in de straatverlichting op het bedrijventerrein, Philips en Interpolis zorgen voor de verlichting die bij de bedrijven hangt. Het gaat om zogenoemde “smart lighting”, verlichting die van een afstand te bedienen is.

Met deze proef wil de gemeente in samenwerking met de 2 partners de leefbaarheid en de veiligheid op bedrijventerrein Kreitenmolen vergroten. Met de app kunnen ondernemers ook met elkaar communiceren over onveilige situaties, dat doen ze via een eigen WhatsApp-groep. In de app staat ook informatie van de verzekeraar over veiligheid en maatregelen om die te vergroten.

“Smart Lighting”
Door de zogenoemde “smart lighting” merken bezoekers dat ze gezien en gevolgd worden, dit schrikt criminelen af en bevordert de veiligheid voor de ondernemers. Een tijdje geleden werd een parkmanager op Kreitenmolen aangenomen, die is de schakel tussen de ondernemers onderling en de gemeente.

Wethouder Erik de Ridder: “Met deze proef wordt een extra stap gezet in het vergroten van de veiligheid van het terrein en de samenwerking tussen ondernemers. Door het versterken van de sociale cohesie, de komst van slimme verlichting en het digitale community platform is het de bedoeling dat er minder incidenten plaats vinden en een aantrekkelijker bedrijventerrein ontstaat.”

Wilt u meer weten over deze proeftuin stuur dan een mail naar: kreitenmolen@interpolis.nl

Website Netwerk

Interessant is dat een verzekeraar, de gemeente en ondernemers de handen in een slaan om criminaliteit met op zich een simpel hulpmiddel (verlichting) en een camerasysteem veiliger te maken. Ik weet het nog niet zo zeker of ook de ‘sociale cohesie’ hierdoor versterkt wordt. Laten we hopen van wel.

Vernielingen bij boeren en tuinders

In de media besteedt de laatste weken aandacht aan de vernielingen bij boeren en tuinders in met name het Land van Maas en Waal en de Betuwe. 

Ook Eenvandaag besteedde hier een item aan. Zie hiervoor:

https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/509999/?no_cache=1” target=”_blank” rel=”noopener”>Vandalisme teistert boeren land van Maas en Waal

Heden ten dage zijn er veel manieren om criminaliteit en overlast in ruimtelijke zin te onderzoeken. Daders laten altijd sporen achter. Ook sporen die aangeven waar de daders vandaan komen. Het team van De Stadsonderzoekers wil wel poging wagen. Wat zij hiervoor nodig hebben zijn de adresgegevens (postcode6 en huisnummers zijn goed), de datum van constateren (tijdstip wanneer het om heterdaad gaat), de (liefst uitgebreide beschrijving van de) werkwijze van de daders(s) en de aard van het bedrijf waar de vernieling heeft plaatsgevonden en een beschrijving van de achtergelaten sporen.

Met deze gegevens kunnen we een poging wagen om met ondermeer de technieken van de Geographic Profiling de ‘vertrekplaats’ van de daders te identificeren. Waarmee de de politie verder kan rechercheren naar de dader(s).

DATAMINING POLITIE AMSTERDAM 2

Waarom Geographic Profiling (geografisch profileren)? Er zijn delictsvormen die een kenmerkende Modus Operandi (werkwijze) hebben. Deze werkwijze – een soort handtekening of vingerafdruk – is kenmerkend voor de dader of heden ten dage zelfs dadergroepen.

Van andere seriematige criminaliteitsvormen weten we vanuit de sociologie en criminologie dat het werkgebied steeds groter wordt. De Stadsonderzoekers vinden het belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen door de daders tegen te houden en te doen bestraffen.

Voor meer informatie over deze techniek is een nuttige pagina op Wikipedia te vinden.

voor contact: info@stadsonderzoeker-diemen.nl

Congres Veiligheid in de Buurt

Op 2 november 2017 vindt in Amsterdam het congres Veiligheid in de Buurt plaats.

Eindelijk weer een bijeenkomst dat zich vooral focust op preventie inplaats van repressie. Immers ‘Voorkomen is beter dan genezen’, zegt een bekend Nederlands spreekwoord.

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners.

De netwerkmomenten van het congres Veiligheid in de wijk vinden plaats op Amsterdam Security, het nieuwe netwerk en kennis event, hier ontmoet u eindgebruikers van security oplossingen.

Thema’s

Hoe u hardnekkige woonoverlast waar mogelijk voorkomt en waar nodig bestrijdt;

Op welke manier u samenwerkt met ondernemers en burgers bij de aanpak van delicten als woninginbraak, straatroof en overvallen in uw wijk;

Hoe u ondermijnende criminaliteit in uw wijk een halt toe roept die zich aan het zicht van de overheid onttrekt;

Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnenen buitenland op het terrein van innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken;

Hoe u radicalisering in uw wijk tegengaat.

Voor wie?

Coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers,gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Politie
  • Publieke en private toezichthoudersorganisaties
  • Regionale Informatie en Expertise Centra
  • Veiligheidshuizen
  • Zorg- en welzijninstellingen

Meer informatie op de website van onze partner.

Wij zijn er bij als Stadsonderzoekers, u ook?

 

GPS

Crime-mapping

Profiling

Alles heeft zijn plek. Zeker wanneer het gaat om criminaliteit en overlast. Een woningbraak vindt plaats in een woning. Een woning heeft een adres, een straatnaam, huisnummer en een postcode. Een auto staat ergens geparkeerd. Die parkeerplaats is ergens gelegen in een straat, plein of een parkeergarage. Een slachtoffer wordt beroofd van zijn portemonnee en ja, je raadt het al, ook daarvan hoort hij te weten waar hij was. Zelfs een computer, een smartphone of een ‘tablet’ heeft een uniek adres. Het zijn ideale bakens voor opsporing. Ook seriedaders hebben hun werkgebied. Met ‘geographic profiling’ is het mogelijk de vertrekplaats van deze personen te schatten. Maar er kan zo veel meer.

Tot nu hebben we het gehad over adressen. Huisadressen, plaatsen delict en combinaties van IP- en MAC-adressen.  Deze laatste twee hebben alles te doen met computers e.d. Maar wat wanneer iets in de natuur heeft plaats gevonden, in het bos of in een meer? Niets adres en je kan niet zeggen bij de rode eik bij het paadje naar de herberg. Hoe bepaal je dan je incident! Je Googlemaps op je telefoon? Smartphone GPS-en zijn handig in de bebouwde omgeving. In de natuur laten ze het vaak afweten. Te veel stoorzenders (bomen, grote wateroppervlakken én geen GSM-masten). Smartphones werken naast de primitieve GPS ook met deze masten om vast te stellen waar het is. Een leuk extraatje voor de boevenvangers (ook wanneer de mobiele telefoon uitstaat overigens. Daarom is zo’n ding vlotter leeg dan menigeen dacht). Iedere boef loopt rond met een peilzender! Terug naar de GPS.

Hoe werkt GPS:

GPS (Global Positioning System) is een positiebepalingssysteem van de Amerikaanse overheid en dan vooral de strijdkrachten. Het systeem bestaat uit een 24-tal satellieten die elk in een vaste baan om de aarde draaien. Elk van deze satellieten heeft een eigen signaal, dat wordt opgevangen door het GPS-systeem, de ontvanger ter grootte van een GSM.
Deze ontvanger heeft een soort logboek van de banen die elk van de 24 satellieten beschrijft. Door op een bepaald moment de positie van de satellieten (die zij door de ruimte zenden) te vergelijken met de tijd op het moment van aflezen, kan de ontvanger exact bepalen waar hij zich op dat moment bevindt. Door immers het snijpunt te nemen van minimaal drie satellieten krijg je een bepaald punt op de aardbol: uw positie. Een vierde satelliet is nodig om de positie nauwkeurig te berekenen, maar hoe meer satellieten des te beter. In de Tweede Wereldoorlog werden zenders van het verzet ook door kruispeiling gevonden, zij het door te luisteren naar het sterkste signaal. Een techniek die nog steeds kan worden toegepast op Gsm’s en Smartphones maar dan via de zendmasten van de providers.

Wellicht is het bovenstaande een beetje te technisch, maar het enige dat onthouden moet, is dat GPS kan helpen bij het vinden van een locatie en de richting die gevolgd zou moeten worden om bij een bepaald doel te komen. Immers, als een GPS-ontvanger weet waar u bent en waar u naartoe wilt, dan kan hij (mits in beweging!) bepalen of u in de goede richting beweegt. Een GPS is dus zeker geen kompas, maar puur een  elektronisch hulpmiddel dat door zijn rekencapaciteit ook extra informatie kan geven, zoals snelheid, waarschijnlijke aankomsttijd en afgelegde afstand.

Een ander – voor opsporing en handhaving – interessante mogelijkheid, is het vastleggen van punten in het terrein. Deze punten worden vastgelegd met de x- en de y-coördinaat en de hoogte. Deze punten kunnen ingelezen worden in een GIS-Systeem van MapInfo, ESRI, QGis, GeoMedia, en nog vele andere leveranciers. Het ene pakket is sterker in analyse, de ander in het beeld brengen van het landschap..

Wat wanneer forensische medewerkers worden uitgerust met een GPS, een echte dan, niet een appje op de GSM, een echte. Ze zijn er, ik wandel er mee in de bergen. Daar waar ik niets mee heb aan Googlemaps c.s. Stel je voor dat er ergens op de Veluwe, midden in het nationale park een in stukken gesneden lichaam wordt aangetroffen. De stukken liggen over een groot gebied verspreidt. Dat geldt ook voor de vermoedelijke persoonlijke bezittingen. Ai…. , hoe leggen we dat vast. Landmeters? Wel de techniek, niet de mensen.

In een cursus valt veel te leren hoe je met een GPS omgaat en hoe je – wat voor sporen dan ook – in een GIS-Systeem vastlegt. Of het gaat om een vliegtuigramp, een stoffelijk overschot, een vermissing, aangetroffen chemisch afval van de productie van XTC. Wanneer je – aan de hand van de coördinaten – sporen analyseert in een GIS, tevens de belangrijkste kenmerken vastlegt in dat GIS, dan kan je je analyse mogelijkheden sterk uitbreiden.

Wil je meer weten hoe, neem dan contact op. We laten het graag zien.

De Stadsonderzoeker

tel. 020-4165712

E-mail: info@urbanresearch-diemen.nl