Stadssociologie

Sociologie gebouwde omgeving

Stadssociologie is de studie van gemeenschapsstructuren en organisaties die zich manifesteren in steden en andere relatief dichte menselijke nederzettingen. Een van de belangrijkste onderwerpen is de ‘stedelijke ecologie’ die zich bezighoudt met de patronen van stedelijke gemeenschapsordening en -verandering door sociaaleconomische status, levenscyclus, etniciteit, en met relaties tussen stedenstelsels. Van bijzonder belang zijn de dynamische evoluties van steden en het contrast in de stedelijke structuren door de tijd heen, maatschappijen en de stedelijke schaal. Het begrip ‘gemeenschap’ staat centraal in de stedelijke ecologie; een uitgangspunt van de ecologische benadering is dat de aggregatie van personen in gemeenschappen (bevolkingsdichtheid) belangrijke implicaties heeft voor hun levenskansen, voor het gedrag van groepen en voor de geaggregeerde uitkomsten, waaronder ook overlast en criminaliteit. Een ander aspect van gemeenschapsorganisatie ligt in de geografische manifestatie ervan – denk aan de spreiding, hoewel een louter geografisch reductionisme de theoretische of empirische benadering van het ecologische perspectief niet nauwkeurig zou weergeven.

Wat is een stad?

Een stad is een relatief grote, dichte, permanente, heterogene en politiek autonome nederzetting waarvan de bevolking zich bezighoudt met een reeks niet-agrarische beroepen. Definities van steden en de bijbehorende verschijnselen variëren per tijd en plaats, en per bevolkingsomvang, oppervlakte en functie (Shryock, Siegel en medewerkers 1976, blz. 85-104)(Park et al. 1925). De stad wordt vaak gedefinieerd in termen van bestuurlijk gebied, dat groter kan zijn dan, kleiner is dan of gelijk is aan het gebied van relatief dichte nederzetting dat omvat wat anders bekend staat als de eigenlijke stad. De buitenwijk is een minder dichte, maar permanente nederzetting die buiten de eigenlijke stad ligt en populaties bevat die meestal sociale en economische banden hebben met de stad. Denk hierbij aan wijken als Leidsche Rijn bij Utrecht.

Definities van stedelijk(heid) variëren per land; in de Verenigde Staten verwijst de term naar de omvang van de bevolking van 2.500 of meer die in steden of steden woont en naar bevolkingsgroepen die in verstedelijkte gebieden wonen, inclusief voorsteden. In andere landen variëren de ondergrenzen voor nederzettingen die worden gedefinieerd als stedelijk, tussen 200 en 50.000 personen. De definities van de Verenigde Naties van stedelijke gebieden gaan uit van een bevolking van 20.000 of meer, en steden een bevolking van 100.000 of meer. Verstedelijking verwijst naar de economische en sociale veranderingen die gepaard gaan met de bevolkingsconcentratie in stedelijke gebieden en de groei van steden en hun omliggende gebieden.

Steden contrasteren met andere gebieden waarmee ze verbonden zijn en de beschavingen waarvan ze deel uitmaken. Steden zijn centra van markten, regeringen, religie en cultuur ((Weber 1958), pp. 65-89).

Een gemeenschap is een bevolking die een fysieke omgeving deelt en een gemeenschappelijk en onderling afhankelijk leven leidt. De grootte, dichtheid en heterogeniteit van de stedelijke gemeenschap zijn beschreven als leidend tot ‘urbanisme als een manier van leven’, die organisatorische, attitudinale en ecologische componenten bevat die verschillen van die van landelijke gebieden (Park et al. 1925; Wirth 1938). Ook in landen kunnen gemeenschappen verschillen. Denk aan de ‘sportieve – voetbal – spanningen’ tussen Rotterdam (010) en Amsterdam (020)!

Bij het analyseren daarvan maken wij graag gebruik van Geografische Analyse Systemen (Location Intelligence). Een kaart vertelt immers meer dan een tabel of een grafiek. Een belangrijk voordeel van een kaart is, dat deze óók kan dienen als een grafiek.

[V] Hoe kan een gemeente – met een terugtrekkende beweging van de politie – een buurt veilig maken! [A] Heel vaak kan dat door hele simpele en goedkope maatregelen. Het herinrichting van een openbare ruimte lost vaak al veel problemen op.

Naast de bestaande kwalitatieve- en kwantitatieve instrumenten, kunnen wij dus ook Business Intelligence(BI) en Geografische Analyse technieken (GIS) inzetten voor het in beeld krijgen van wat ‘goed’ en ‘fout’ gaat binnen een gemeenschap.

GPS gebruiken voor leefbaarheid en veiligheid?

De Stadsonderzoeker kan laten zien wat er allemaal mogelijk is met simpele middelen als een smartwatchen, ‘wandel-GPS-en’ en fotocamera’s. Vooral een goede wandel GPS is goudwaard om de leefbaarheid en veiligheid in buurten te bevorderen. Voor dit doel heeft ons bureau GPS-materiaal voorhanden. De verzamelde informatie kan verwerkt worden in een Geografisch Informatie Systeem voor verdere analyse. Interesse? Neem contact op! Ook wanneer u zelf geen beschikking hebt over dit soort materialen.

gps Polar
Sporthorloge met GPS
ram-mount-houder-garmin-gpsmap-62-64-ga41
GPS met topografische kaart

De Stadsonderzoeker is betrokken bij de cursussen “Big Data in het veiligheidsdomein”, “High Impact Crimes” en “ van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Neem contact met ons op wanneer u interesse hebt in het volgen van deze cursussen. Via de Stadsonderzoeker / UrbanResearch krijgt u 10% korting per deelnemer op het cursusaanbod van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

The Levittowners

Levittown

Welke stadssocioloog kent het beroemde boek van Herbert Gans uit 1967 niet! (The Levittowners; ways of life and politics in a new suburban community). De Amerikaanse website “Atlas Obscura” bestede op 10 july 2020 aandacht aan deze suburbs. Koptekst van de site:

“Vanuit de lucht waaieren de huizen uit als ingewikkeld kralenwerk. De buitenwijken van Amerika zijn al tientallen jaren een populaire setting voor televisieshows, van Leave It To Beaver * tot Desperate Housewives, met vermakelijke trivialiteiten tegen de achtergrond van zorgvuldig geschoren gazons, de stuifrook van barbecues, de infrastructuur van auto’s en wegen: een aangename huiselijke maar beladen versie van de Amerikaanse droom”.

Meer lezen: https://www.atlasobscura.com/articles/levittown-new-york?utm_source=Atlas+Obscura+Daily+Newsletter&utm_campaign=0de78b223e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_f36db9c480-0de78b223e-64657085&mc_cid=0de78b223e&mc_eid=b8491d663f

Gans, H. J. (1967). The Levittowners; ways of life and politics in a new suburban community. New York,, Pantheon Books.

Sweetser, F. L. (1970). Studies in American urban society. New York,, Crowell.

Corona

The World Economic Forum’s weekly Strategic Intelligence update publiceerde een handig instrument om de afhankelijkheden rond het coronavirus (Covid-19) . Deze week werd er gekeken naar de ‘the Digital Transformation of Business‘. https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications Door simpel op een item te klikken is het mogelijk veel relevante informatie te ontsluiten.

Omgevingswet

Open geodag 2019

Een zeer interessante conclusie van de Gemeente Arnhem, waar ik van harte mee eens ben.

“Geo-informatie is een tijdje verwaarloosd geweest bij gemeenten. Maar nu met de komst van de Omgevingswet – iedere regel een werkingsgebied – is er hernieuwde aandacht.” Arnhem heeft geoefend met de monumenten. Voor andere gemeenten interessant om eens op ‘bezoek’ te gaan.

Er is geen gegeven te bedenken waar niet iets van geo aan gekoppeld is. Dat maakt geo-informatie – in het bijzonder met de BAG ( Basisadministratie gebouwen) een interressante ‘koppelvlak’. Maar…. koppel wel op de juiste wijze. Postcode 6 is niet erg handig.

Werkt deradicalisering?

Rapport: Deradicaliseringsprogramma’s werken niet goed, maar wat is het alternatief?

Het team Behavioral Behavioral Insights van het VK keek naar 33 programma’s in het VK en ontdekte:

1. Eén programma behandelde blanke en moslimjongeren op precies dezelfde manier
2. Sommige deelnemers zeiden dat de vrijheid van meningsuiting beperkt was
3. Facilitators voelden zich ongemakkelijk bij het omgaan met gevoelige onderwerpen
4. Sommigen waren bang om de kwesties van ras en religie met deelnemers aan de orde te stellen

Meer weten? Kijk op: Het Clarion Project 

Egyptische advocaat: ‘het is een nationale plicht om meisjes in ‘onzedige kleding’ te verkrachten’

Buiten het feit van een zeer schreeuwerig ongeciviliseerde programma, waarvan ik hoop dat dit niet het niveau op de Egyptische Televisie is, de gasten laten elkaar niet uitpraten en overschreeuwen elkaar.

Echter de enige mannelijke gast Nabih Wahsh – naast de presentator die geen overwicht heeft – maakt het wel erg bont voor een jurist woonachtig in een zogenaamd ‘seculiere staat’, met de bewering dat wanneer meisjes er – vrij vertaald – sexy uitzien, eigenlijk verkracht zouden moeten worden.

Ik zou het wel passend vinden om deze persoon – wanneer hij naar de Eu wil – hem een visum te weigeren.

Al lopen meisjes in hun blote kont, je blijft van ze af en onthoudt je van intimidaties. De advocaat maakt misbruik van zijn meningsvrijheid, die hij kennelijk in Egypte wel heeft, terwijl velen voor minder langere tijden ‘verdwijnen’ voor (m.n. politieke) uitspraken.

Lees verder op de site van het Clarion Project.

Verbeteren van veiligheid en leefbaarheid door slimme verlichting en app

In ‘Netwerk, het zakelijk magazine en netwerk voor brabant’, stond het volgende interessante bericht:

“Op bedrijventerrein Kreitenmolen in Udenhout is de gemeente samen met Interpolis en Philips gestart met een proef waarbij ondernemers met een app de verlichting van hun eigen bedrijf kunnen aanpassen. Ook is het mogelijk om de lantaarnpalen in de openbare ruimte feller te laten schijnen, de bedrijven kunnen dat doen als ze het idee hebben dat er onveilige situaties op het terrein zijn. Via camera’s kunnen de ondernemers zien wat er in de buurt van hun bedrijf gebeurt, als ze het niet vertrouwen kunnen ze met de app de verlichting van hun onderneming veranderen. Ook kunnen ze de lantaarns in de openbare ruimte beïnvloeden. De gemeente heeft geïnvesteerd in de straatverlichting op het bedrijventerrein, Philips en Interpolis zorgen voor de verlichting die bij de bedrijven hangt. Het gaat om zogenoemde “smart lighting”, verlichting die van een afstand te bedienen is.

Met deze proef wil de gemeente in samenwerking met de 2 partners de leefbaarheid en de veiligheid op bedrijventerrein Kreitenmolen vergroten. Met de app kunnen ondernemers ook met elkaar communiceren over onveilige situaties, dat doen ze via een eigen WhatsApp-groep. In de app staat ook informatie van de verzekeraar over veiligheid en maatregelen om die te vergroten.

“Smart Lighting”
Door de zogenoemde “smart lighting” merken bezoekers dat ze gezien en gevolgd worden, dit schrikt criminelen af en bevordert de veiligheid voor de ondernemers. Een tijdje geleden werd een parkmanager op Kreitenmolen aangenomen, die is de schakel tussen de ondernemers onderling en de gemeente.

Wethouder Erik de Ridder: “Met deze proef wordt een extra stap gezet in het vergroten van de veiligheid van het terrein en de samenwerking tussen ondernemers. Door het versterken van de sociale cohesie, de komst van slimme verlichting en het digitale community platform is het de bedoeling dat er minder incidenten plaats vinden en een aantrekkelijker bedrijventerrein ontstaat.”

Wilt u meer weten over deze proeftuin stuur dan een mail naar: kreitenmolen@interpolis.nl

Website Netwerk

Interessant is dat een verzekeraar, de gemeente en ondernemers de handen in een slaan om criminaliteit met op zich een simpel hulpmiddel (verlichting) en een camerasysteem veiliger te maken. Ik weet het nog niet zo zeker of ook de ‘sociale cohesie’ hierdoor versterkt wordt. Laten we hopen van wel.